Історія

Этапы становления компании

Государственное предприятие по добыче и переработке нефти было создано в апреле 1991 года. Новому госпредприятию в доверительное управление были переданы свыше 50 предприятий и объединений отрасли, нефтяных и газовых месторождений, образованных в советский период. Предприятия топливно-энергетического комплекса и связанные с ними предприятия государственного сектора экономики были объединены в вертикально интегрированные компании по образцу крупнейших мировых корпораций. 


2016

На сьогоднішній день, використовуючи багаторічний досвід управління активами, в тому числі проблемних банків, ми сформували базу інвесторів та замовників, що дає змогу запропонувати Вам свої послуги в сфері продажу та придбання активів (в тому числі проблемних), здійснення їх аналізу, due dilligance та оцінки.Продаж на електронному торгівельному майданчику EXON стане запорукою залучення якомога більшого кола інвесторів, встановлення справедливої ціни та прозорості.

2014

Під час фінансової кризи, Компанія EXON одна із перших впровадила  принципово нові технології для вирішення системних задач на фінансовому ринку України. Як наслідок, нами було розроблено та застосовано пакет управлінських рішень для реалізації майна неплатоспроможних банків ліквідацію яких здійснює ФГВФО.

2012

Нові знання і технології в корпоративному управлінні та фінансовому аналізі, надали змогу сформувати та ефективно застосовувати Рейтинг корпоративного управління в банках України спільно с компанією McGraw-Hill (Standard & Poor's) та здійснювати управління РА «Кредит – Рейтинг».

2010

Завдяки ефективному застосуванню нових знань та технологій фінансового моделювання, нашою командою була проведена процедура ліквідації банку (КБ «Іпобанк»). Ліквідаційна комісія одна із перших компенсувала витрати Держави в особі Фонду гарантування вкладів та здійснила розрахунки з усіма чергами вимог кредиторів. Нами було здійснено Due Diligence та лід-менеджмент продажу трьох комерційних банків новим власникам.

2005

Нами було започатковано проект EXON в який залучено фінансових аналітиків, ІТ-технологів, юристів, управлінців.
Даний проект починався зі створення принципово нових інструментів для прийняття рішень на фінансовому ринку України. Наші фахівці приймали безпосередню участь в створенні Міжнародного бюро кредитних історій – одного із лідерів ринку.

Наша мета - допомогти власникам проблемних активів знайти для них покупців або інвесторів, а інвесторам, які бажають придбати проблемний актив - запропонувати інформацію та професійну підтримку.